91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

SAGRADA LITÚRGIA

 _____________________________________ 

CELEBRACIONS DE LA MISSA

Dimarts a Dissabte: 19.30h

Diumenge: 11.00h, 13.00h (castellà) 

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA

Cada dia de les 19:00h a les 19:30h

Dissabte de 18:30h a 19:15h
Diumenge de 12.00h a 13.00h

Fora d’aquestes hores, el sacerdot amb molt de gust escoltarà en confessió a qui ho demani.

En temps oportú s’anunciaran les celebracions penitencials per a l’advent i la quaresma.

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DEL BAPTISME

Tindran lloc en el dia i hora que hauran convingut els pares amb el Mossèn de la parròquia, segons disponibilitat de l’agenda parroquial. En principi, però, s’ofereix el dissabte a la tarda (17.00h o 18.00h) i el diumenge a les 12.15h.

 

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DEL MATRIMONI

Els feligresos que desitgin unir-se en matrimoni a la parròquia de sant Llorenç cal que concertin la seva celebració en el despatx parroquial, tot elaborant l’expedient previst per aquests casos, i en diàleg amb el sacerdot.

 

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS

Aquelles persones afectades de malaltia greu, que els provoqui una notòria feblesa física, poden demanar al sacerdot el sagrament de la Unció dels malalts. Amb ell acordaran el dia i l’hora de la celebració. Recordem que, aquest sagrament, no és pas per als qui ja surten d’aquest món, sinó per a tots aquells catòlics que experimenten en la seva pròpia vida el sofriment de la malaltia.

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA

Cada dijous, de les 20.00h a les 20.30h, després de la celebració de la missa, hi ha adoració eucarística amb exposició solemne del Santíssim Sagrament. També el dia deCorpus dediquem, a la tarda, una llarga estona a l’adoració, en horari prèviament anunciat.

 

COMUNIÓ ALS MALALTS

Aquelles persones que, per raó de l’ancianitat o de la malaltia, no poden anar a l’església a celebrar la missa, rebran la santa comunió a casa seva. Cal que ells mateixos o els familiars es posin en contacte amb el sacerdot.

 

DEVOCIONS

SANT ROSARI

Cada dia, de les 19.00h a les 19.30h es prega comunitàriament el sant Rosari.

 

VIA CRUCIS

Cada divendres de quaresma, de les 20.00h a les 20.30h, es fa el piadós exercici del Vica Crucis per la nau del temple, amb la participació del grup de “Portants del Sant Crist”. També es resa el Divendres Sant, en horari prèviament anunciat.